HS POLAND

Zmiana nazwy Spółki

Poniedziałek, 12 listopada, 2012

Spółka Hamilton Sundstrand Poland jest w trakcie procesu zmiany nazwy na Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów. Należy pamiętać, że mimo używania obecnie marki Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów, nowego loga i znaków towarowych dla większości celów biznesowych, formalna zmiana nazwy jest procesem długotrwałym i wymaga zatwierdzenia organów nadzoru. Oznaczenia produktów oraz związane z nimi kontrakty nadal oznakowane będą nazwą Hamilton Sundstrand Poland w okresie przejściowym, którego zakończenie planowane jest na rok 2013.


Zobacz pełną listę aktualności