HS POLAND

Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. laureatem Złotego Godła Najwyższa Jakość QI

Poniedziałek, 12 listopada, 2012

HSP znalazła się w elitarnej grupie przedsiębiorców nagrodzonych w kategorii „Produkt” w konkursie organizowanym przez Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Najwyższa Jakość QI jest przedsięwzięciem skierowanym do instytucji, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Celem Programu jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.


Zobacz pełną listę aktualności