HS POLAND

Stacja Napraw

Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów Stacja Napraw

 

Lista uprawnień i autoryzacje

 

FAA

EASA

ISO

TCCA

DGCAR

QCAA

JCAB

CAAC

CAAS

DGCA

 

EASA/FAA Capability List

 

CAAC Capability List

 

JCAB Capability List

 

 

Godziny pracy: 7:30 – 16:00

 

Kontakt

 

Kierownik Działu Remontów i Napraw: Piotr Prucnal 

Tel.: +48 17 888 2163

Email: Piotr.Prucnal@pwaero.utc.com

 

Kierownik Działu Jakości Remontów i Napraw: Bartłomiej Radke

Phone: +48 17 888 2145

Email: Bartlomiej.Radke@pwaero.utc.com

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta: Małgorzata Drzewicka

Tel.: +48 17 888 2330

Email: mailto:malgorzata.drzewicka@pwaero.utc.com

 

Administratorzy ds. Obsługi Klienta:

 

Rafał Żytka                                                                                                             Anna Walczak

Starszy Administrator ds. Obsługi Klienta                                                                   Starszy Administrator ds. Obsługi Klienta

Tel.: +48 17 888 2342                                                                                         Tel.:  +48 17 888 2172

Email: Rafal.Zytka@pwaero.utc.com                                                                          Email: Rafal.Zytka@pwaero.utc.com

  

 

Kamila Micyk                                                                                                            Agnieszka Kuropaś

Administrator ds. Obsługi Klienta                                                                                Administrator ds. Obsługi Klienta

Tel.: +48 17 888 2347                                                                                          Tel.: +48 17 888 2164

Email: Kamila.Micyk@pwaero.utc.com                                                                        Email: Agnieszka.Kuropas@pwaero.utc.com

 

 

Wioletta Gwizdała-Banyś                                                                                                          

Administrator ds. Obsługi Klienta                                                                                  

Tel.: +48 17 888 2194                                                                                            

Email: Wioletta.Gwizdala-Banys@pwaero.utc.com                                                                           

 

 

For AOG support please call the Pratt & Whitney Global Operations Center. 

Canada & USA: 1-800-268-8000

International (IAC*): +8000-268-8000

Email: cfirst@pwc.ca