HS POLAND

Kariera i Rozwój

Pracując z nami, przebywasz w bezpiecznych warunkach i w przyjaznym środowisku pracy, w którym stawiamy na współpracę, etykę, zdobywanie nowego doświadczenia i możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. To pracownicy tworzą Hamilton Sundstrand Poland, dlatego tak bardzo stawiamy na dialog i otwartą komunikację.

Nasi pracownicy to nasza największa wartość! 

 

 Naszym pracownikom oferujemy:
- możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach korporacyjnego programu edukacyjnego - Employee Scholar Program. Program skierowany jest do pracowników wszystkich spółek UTC na Świecie, w tym też do pracowników spółki Hamilton Sundstrand Poland. Warunkiem przystąpienie do programu jest przepracowanie w UTC co najmniej 12 miesięcy. Kwalifikacje są podwyższane poprzez studiowanie na wybranym kierunku, na koszt pracodawcy przy zachowaniu limitów kosztowych. W ramach ESP pracownik może uzyskanie jeden tytułu na każdym poziomie - Licencjat, Inżynier, Magister, Magister MBA (non-executive), bez względu na wybrany kierunek studiów,
- szkolenia, które mają wspomagać pracę na zajmowanym stanowisku i doskonalić umiejętności naszych pracowników. W naszym pakiecie mamy szkolenia „on the job", które w sposób praktyczny pomagają zgłębić tajniki pracy np. Mechanika lub Montera. Szkolącymi są najczęściej pracownicy naszej spółki-matki Hamilton Sundstrand Power Systems z San Diego, US. Kolejną grupą bardzo ważnych szkoleń są pakiety szkoleń adaptacyjnych, pozwalające nowemu pracownikowi na zapoznanie się z kulturą UTC, specyfiką procesów zachodzących w każdym z działów Hamilton Sundstrand Poland oraz programami UTC. Pozostałą grupę szkoleń dzielimy na szkolenia zewnętrzne (zamknięte i otwarte) i wewnętrzne, które planowane i realizowane są w ramach zgłaszanych przez przełożonych potrzeb szkoleniowych. Potrzeby szkoleniowe natomiast wynikają z wielu składowych: wyników oceny pracowniczej, wymogów prawnych dotyczących danego stanowiska, wymogów korporacyjnych.
-dodatkowe benefity w postaci:

  • dobrowolnej, opłacanej w 100% przez pracodawcę dodatkowej opieki medycznej. Pracownik ma możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej . Może również dodatkowo opłacić składkę i objąć dodatkową, prywatną opieką medyczną swojego partnera/rkę, współmałżonkę/ka lub całą rodzinę. Program ten w Hamilton Sundstrand Poland realizowany jest przy współpracy z Enel-Med.
  • dobrowolnego Pracowniczego Programu Emerytalnego. W ramach PPE pracodawca odprowadza co miesiąc kwotę 5% wynagrodzenia brutto na indywidualne konto emerytalne pracownika. Kwota ta pokrywana jest ze środków pracodawcy, jedynym kosztem pracownika jest kwota podatku od naliczonej stawki. Pracownik ma możliwość wyboru wariantów inwestowania i poprzez dostęp internetowy lub telefoniczny może na bieżąco sprawdzać stan swojego konta. Środki zgromadzone na koncie są własnością pracownika nawet po zakończeniu współpracy z pracodawcą. Program PPE realizowany jest przy współpracy z firmą Legg Mason.
  • premii kwartalnej, do wysokości 5% wynagrodzenia kwartalnego, uzależnionej od realizacji zadań w trzech obszarach: jakości, efektywności i zaangażowania. Cele ustalane są wspólne przez pracownika i przełożonego.