HS POLAND

Media Center

Aleksandra Kosmyk

Dział Komunikacji i PR
Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
Tel.: +48 17 8882250
Fax: +48 17 8615705